Pair of Vintage Old School Fru
HomeBlog Tình ChúaAbout me phó ThácLòng con Dang chúa

Chúa goi con

Chua oi
Sao CHÚA lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này sao CHÚA lại gọi con đem tin mừng cho Người mọi nơi vì đời con có gì đâu ,có đáng gì đâu để đêm tin mừng biết rằng con nhỏ bé mà thôi nhưng vẫn tin nời ngài xin vâng bước theo ngài . Này đàn lòng con vang lên ,vang lên rộn rã hahax ánh sáng soi dẫn con lên đường ý CHÚA con dám đâu coi thường nguyện một đời luôn trung tín tâm tư u ấp bao tình mến ra đi minh chứng cho lời CHÚA để muôn đời tin nhận nước trời. Nay CHÚA lại gần con và âu yếm ban lời lúc con ngủ say con ngỡ ngàn khi nghe tên con được đổi lại từ đây và Ngài đổi mới lòng con thánh hóa đời con phút giây đăng trình thế rồi trong ánh nắng bình minh chan chứa bao ân tình con rêu bước an bình
Back to posts