XtGem Forum catalog
HomeBlog Tình ChúaAbout me phó ThácLòng con Dang chúa
32300Hsavio
Le sinh
Le sinh gx.sa chau
gp.bui chu:
Chuc vu cua anh em nam 2012:
anh truong : gise vu van phong
anh pho : phero vu van chien
anh pho : gise(dominic) pham van Dang
_____+!+!_____
Thanh vien chinh::
1.vu van kien
2.vu van an
3.vu van binh
4.vu van phong
5.vu van truong( chinh)
6.vu van hoang
7.vu van huy
8.do van truong(xuyen)
9.pham duc hao
10.pham van tung
11.vu van phong(ah truong)
12. Vu van chien(ah pho)
13. Pham Van Dang(anh pho)
Thanh vien du bi:
1. NAM
2. Quoc anh
3. Hoan
4. Dang(doan)
5. Lam
6. Quyen
7. Son
8. Doanh

xin quy vi cau nguyen cho hoi le sinh chung con duoc phat trien ve mat si so va dao duc .va cung xin chua cau bau cho gia dinh quy vi .xin chan thanh cam on quy vi da ghe tham .
Anh pho:giuse dominic pham van Dang
tri tiet xin lien he : 01699630137

Daminh savio