Snack's 1967
HomeBlog Tình ChúaAbout me phó ThácLòng con Dang chúa
32300Hsavio 1
Ý nghĩa của giúp lễ TRẺ EM PHỤC VỤ BÀN THỜ Chú giúp lễ (lễ sinh, thiếu nhi cung thánh) là ai ? Là những người được trao phó sứ mạng phục vụ Bàn Thờ để giúp cộng đoàn sốt sắng tham dự phụng vụ. Việc phục vụ Bàn Thờ phát xuất từ đâu ? Mỗi tín hữu đều có bổn phận phục vụ cộng đoàn. Vì vậy việc phục vụ của chú giúp lễ phát xuất từ ơn gọi của bí tích rửa tội. Khi nào em được gọi là chú giúp lễ ? Sau khi em được học hỏi và huấn luyện để phục vụ cung thánh, thì em được gọi là chú giúp lễ. Việc phục vụ tại cung thánh có ý nghĩa như thế nào ? Việc phục vụ tại cung thánh là dấu chỉ em được thay mặt cộng đoàn để phục vụ các cử hành phụng vụ. Việc phục vụ bàn thờ có đem lại ích lợi gì cho em không ? Khi phục vụ bàn thờ em được gần gũi với Chúa và các cử hành thánh, giúp em tăng trưởng đức tin và lòng yêu mến Chúa. Phái nữ có được giúp lễ không ?
Có thể được tuỳ theo nhu cầu,
tùy theo sự xét đoán của Giám
mục (RS 47), nhưng truyền thống
của Giáo Hội vẫn ưu tiên trao sứ
mạng này cho phái nam vì phận
vụ của người giúp lễ có mối liên
hệ chặt chẽ với thừa tác vụ thánh
của linh mục.
Việc giúp lễ có giúp ích gì cho
ơn gọi linh mục không ?
Giúp lễ là dịp tốt cho lễ sinh được
ở gần Chúa hơn, được các linh
mục dạy dỗ nhiều hơn, như cậu
bé Samuen ngày xưa ở trong
Đền thờ với Thầy Hêli (x. 1 Sm
3,3-19).
Chú giúp lễ phải học những gì ?
Em phải học hỏi giáo lý đầy đủ,
phải sống đức tin mạnh mẽ, phải
tập kỹ lưỡng các nghi thức
phụng vụ, đồng thời tập sống
chung với các bạn lễ sinh khác.
Tại sao phải họp giúp lễ ?
Việc họp giúp lễ để các lễ sinh có
chung một tinh thần phục vụ,
tăng trưởng lòng đạo đức và
giúp các em trau dồi về phụng
vụ.
Áo trắng dài của lễ sinh nói lên
điều gì ?
Thường các lễ sinh mặc áo trắng
dài để nhắc em nhớ đến chiếc áo
ngày chịu phép rửa tội và em
phải giữ tâm hồn sạch tội để
xứng đáng phục vụ bàn thờ.
Tinh thần phục vụ của lễ sinh
phải thế nào ?
Tinh thần phục vụ của lễ sinh
phải hướng tới lợi ích thiêng
liêng của cộng đoàn và chính
mình bằng đời sống đạo đức,
khiêm tốn và sẵn sàng.
Tại sao em phải cần tập giúp
lễ ?
Việc tập giúp lễ giúp em nắm
vững phần công việc của mình,
loại bỏ những căng thẳng và lo
lắng trong buổi lễ, làm cho tâm
trí em được thanh thản mà cầu
nguyện và giúp cộng đoàn
phụng vụ thêm sốt sắng.
Lễ sinh phải đi đứng thế nào ?
Em bước đi trong tư thế nghiêm
trang, ngang hàng với người bên
cạnh và bước thẳng theo người
đi trước, không quay ngang quay
ngửa.
Lễ sinh phải ngồi thế nào ?
Lễ sinh luôn chờ vị chủ tế ngồi
trước rồi hãy ngồi. Cần ngồi
thẳng lưng, hai tay đặt trên hai
đầu gối.
Tư thế đôi tay của lễ sinh thế
nào ?
Tư thế đôi tay thông thường là :
– Chắp tay khi đứng và quỳ.
– Khi làm công việc với một tay,
thì tay kia để trước ngực.
– Khi ngồi hai tay để trên đầu
gối.
Cúi mình khi nào và cúi đầu khi
nào ?
– Cúi mình (cúi sâu, gập cả phần
thân) khi tỏ lòng cung kính trước
bàn thờ hay Thánh Thể…, ví dụ :
lúc đầu lễ, lúc cuối lễ, khi đọc
kinh Tin Kính chỗ “Bởi phép Đức
Chúa Thánh Thần… làm người”,
khi dâng Mình và Máu Thánh
Chúa, v.v…
– Cúi đầu khi kêu tên Chúa Giêsu-
Kitô, tên Đức Maria và vị thánh
được kính trong thánh lễ hôm
đó, khi đi ngang qua trước vị chủ
tế, v.v…
Chưởng nghi là ai ?
Là người có khả năng chuyên
môn, để lo liệu cho các động tác
phụng vụ được xếp đặt cách
thích đáng và được các thừa tác
viên chức thánh và các tín hữu
giáo dân thực hiện cách trang
nghiêm, trật tự và đạo đức
(QCTQ/SLR 106).
Người cầm Thánh Giá và đèn
hầu là ai ?
Người cầm Thánh Giá đi đầu
đoàn rước tiến vào nhà thờ cũng
như lúc ra về ; còn hầu đèn là hai
người cầm đèn đi bên cạnh khi
đi rước đầu lễ và cuối lễ, lúc công
bố Tin Mừng và, nếu cần thì làm
một vài công việc khác trong
buổi cử hành.
Người cầm hương có nhiệm vụ
gì ?
Người cầm hương phải lo cho
bình hương có than cháy để khi
bỏ hương, khói hương nghi ngút
nói lên kinh nguyện tỏa bay lên
trước tôn nhan Chúa.
Có mấy lần bỏ hương trong lễ
trọng ?
Thường trong thánh lễ trong có
4 lần bỏ hương :
a) đầu lễ (khi đi kiệu vào nhà thờ,
xông hương Thánh Giá và bàn
thờ) ;
b) công bố Tin Mừng ;
c) xông hương lễ vật, chủ tế và
cộng đoàn ;
d) lúc dâng Mình và Máu Thánh
Chúa.