Teya Salat
HomeBlog Tình ChúaAbout me phó ThácLòng con Dang chúa
2019-10-23Text 1


Dominic savio Dang
"Ai phuc vu thay,thi hay theo thay..."(Ga 12,26a)

Thông Tin Admin
5lm
Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Cha xứ Giu Se Vũ Văn Đại.Cảm ơn mọi người!
hoi on goi gx
Gx .Den Thanh sa chau
Gioi Thieu gx.sa chau( giao chau)
Hinh anh gx.sa chau
Luoc Su gx.sa chau
Nuoc mam sa chau
Le sinh gx.sa chau
Y nghia cua le sinh

Tin lành_song cho chua

Dao tin lanh

chi tiết về vấn đề một con cái
Chúa cứ bình an trong vị trí của
mình khi trở nên con cái Chúa và
bước đi trong Chúa trong vị trí
của mình. Tại đây chúng tôi chỉ
xin trích lượt một phần: "Rốt lại,
ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã
ban cho mình, và theo như Đức
Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi
dạy trong hết thảy các Hội
thánh... Ai nấy khi được gọi ở
đấng bậc nào, thì phải cứ theo
đấng bậc ấy. Ngươi đương làm
tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ
lấy làm lo; song nếu ngươi có thể
được tự do, thì hãy nhơn dịp đó
là hơn... Hỡi anh em, ai nấy khi
được gọi ở đấng bậc nào, thì
phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước
mặt Đức Chúa Trời." Côlôse
3:18-4:1 cũng cho chúng ta sự
dạy dỗ để "sống cho Chúa" trong
chính vị trí hiện tại của chúng ta,
tại đây chúng tôi cũng chỉ xin
trích một phần, bạn có thể tự
tham khảo thêm "Hỡi kẻ làm tôi
tớ, trong mọi sự phải vâng phục
kẻ làm chủ mình về phần xác,
không những hầu việc trước mắt
họ, như mình tìm cách cho đẹp
lòng người ta, nhưng vì kính sợ
Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà
hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết
lòng mà làm, như làm cho Chúa,
chớ không phải làm cho người
ta". 1Côrinhtô 10:31 "Vậy, anh
em hoặc ăn, hoặc uống, hay là
làm sự chi khác, hãy vì sự vinh
hiển Đức Chúa Trời mà làm."
Chúng tôi tin rằng đó là điều bạn
có thể làm trong hoàn cảnh hiện
tại của mình để "làm cho Chúa".
Bạn có thể "làm cho Chúa" trong
chính cách sống vâng phục Chúa
của mình tại nhà riêng, tại
trường học, tại nơi làm việc của
bạn sau này. Chúng tôi cho rằng
thật sự sống theo đúng lời dạy
của Chúa tại môi trường sống
của mình lắm lúc còn khó hơn là
việc để thời gian đến nhà thờ
tham gia các hoạt động tại hội
thánh. Bạn hãy thử suy nghĩ xem,
trong vị trí là sinh viên của bạn,
nếu có những môn học mà mọi
người đều quay cóp khi thi cử và
đạt được kết quả tốt mà bạn
quyết tâm học hành ngay thật thì
có khó không? Khi ra trường đi
làm, nếu bạn quyết tâm không
làm gian làm dối trong nơi làm
việc của mình trong khi những
người khác "khôn ngoan một
chút" theo kiểu thế gian để
thành đạt thì bạn thấy có khó
làm theo Lời Chúa không? Thế
nhưng ấy chính là cách bạn
"dâng thân thể mình làm của lễ
sống và thánh" cho Đức Chúa
Trời và là cách thờ phượng mà
Ngài đẹp lòng.
Với những điều chúng tôi trình
bày ở trên, chúng tôi không có ý
loại trừ khả năng bạn được một
sự thúc giục đặc biệt trong lòng
muốn làm công việc Chúa trọn
thời gian giống như nhiều người
không đi làm những công tác
nghề nghiệp bình thường mà
dành trọn thời gian cho sự chia
sẻ Lời Chúa, cho công tác tâm
linh... Nếu Chúa thật đang đặt để
ao ước đó trong lòng bạn mà
trong hiện tại bạn còn chưa thấy
một cánh cửa nào mở ra cho bạn
thực hiện điều đó thì bạn hãy cứ
yên tâm mà cầu nguyện. Nếu
Chúa muốn dẫn dắt bạn vào sự
hầu việc Chúa trọn thời gian thì
Ngài sẽ dẫn dắt bạn trong những
bước kế tiếp. Có thể trong hiện
tại Ngài đang cho bạn trang bị,
chuẩn bị... để trong thời điểm
của Ngài, Ngài có thể dẫn dắt
bạn theo kế hoạch mà Ngài dự
định cho bạn. Chúng ta nhìn lại
các câu chuyện Kinh Thánh về
những nhân vật Giôsép (Cựu
Ước) , Đavít, Môise... nếu Chúa kêu
gọi họ vào chức vụ nào đó thì
chính Ngài cũng mở đường cho
họ bước vào chớ không phải tự
họ tìm cách mà được.
Ước mong câu trả lời của chúng
tôi góp phần giải tỏa ưu tư của
bạn và giúp cho bạn an tâm
trong đời sống theo Chúa của
bạn.
Kinh Thánh & Suy Gẫm | Bài Học
Kinh Thánh | Đức Tin & Đời Sống
| Tìm Hiểu Tin Lành?
Tin Lành nầy về nước Đức Chúa
Trời sẽ được giảng ra khắp đất,
để làm chứng cho muôn dân. Bấy
giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ
24:14)

Back to posts
Comments:
[2012-08-25 07:14] Dang :

Chào


UNDER MAINTENANCE
40 Giây loi chúa hàng ngày
Nhac thanh ca
Nhac dien dan Khúc cam ta
Thieu nhi thanh the viet nam
Lam linh muc suong hay kho
Các dòng tu
Tuyen sinh dòng tu
Dieu can thiet cho nguoi di tu
Xin cam on moi nguoi da vao wap dangokio .Xin chua chuc lanh cho nhung ai tin vao ngai va yeu men ngai !
Hàng Tháng:74

Tổng:6751
34.204.168.57UnknownUnited StatesFree mobile hostingBản quyền: Mr.Ðäng
Hỗ trợ: 01699630137(ko phone)
Email:dominicdang626@rocketmail.com
Gmail: Dangokio@Gmail.Com
Dangokio.XtGem.Com ™ ²º¹²

© 2012 chuagoicon.mw.lt All rights
reserved
Ngày mở Website: Đại Lễ Chúa
Giáng Sinh, 25 tháng 12 năm
2010